Politika privatnosti


Posjetilac – Predstavlja osobu koja posjeti internet prezentaciju na kojoj se reklamira usluga, ili neko drugo mjesto oglašavanja (štampa, tv i radio)


1. Izjava o privatnosti

Zaštita korisničkih ličnih podataka nam je važna. Za ponuđene usluge prikupljamo, obrađujemo ili koristimo lične podatke korisnika, na način opisan u sljedećim članovima. Elektronski podaci predstavljaju podatke korisnika koji servis aktiviraju putem reklame na internetu ili aktiviranjem putem interneta a to su ip adresa korisnika, email korisnika, operativni sistem, vrstu internet pretraživača (tip i verziju), pregledane stranice u okviru reklamiranja servisa.


2. Korišćeni podaci posjetilaca

Podaci koje posjetilac (osoba koja nije aktivirala servis) ostavi samovoljno na mjestima oglašavanja a uključuju broj telefona, email adresu i ostale lične i elektronske podatke, su podaci za koje pružalac usluge ima pravo da koristi u okviru sopstvenih projekata. Korisnik može da iskoristi svoje pravo da zabrani upotrebu svojih podataka. Zabranu korištenja ovih podataka korisnik može da zatraži u skladu sa detaljima objašenjenim u dijelu podrška i reklamacije.


2.1 Prikupljanje podataka elektronski putem (HTTP i email protokol),

Iz tehničkih razloga, internet pretraživač posjetioca i/ili korisnika prilikom pristupa internet prezentaciji pružaoca usluge, automatski skladišti informacije na web serveru pružaoca usluge. Ovo uključuje, između ostalog, datum i vrijeme pristupa, URL adrese različitih web stranica koje preuzimaju podatke, količinu prenesenih podataka, kao i vrstu pretraživača (tip i verziju), operativni sistem koji posjetioc i/ili korisnik koristi kao i IP adresu. Ovi podaci čuvaju se odvojeno od drugih podataka koje posjetilac i/ili korisnik unese u kontekstu korištenja servisa.


2.2 Upotreba kolačića posjetilaca i korisnika

Za dio naše usluge poželjno je da se koriste tzv. kolačići. Kolačići su male tekstualne datoteke koje koristi internet pretraživač na računaru korisnika. U kolačiće spadaju informacije o posjeti korisnika na internet prezentaciji. U svakoj sesiji koriste se takođe tzv. stalni kolačići. Većina pretraživača je inicijalno podešena da prihvata kolačiće. Korisnik može da podesi pretraživač da odbije kolačiće ili da korisnika prvo pita za saglasnost prijema istih. Ako korisnik odbije kolačiće, moguće je da prezentacija pružaoca usluga neće ispravno raditi.


2.3 Upotreba programa za analizu

Da bismo optimizovali našu uslugu, koristimo programe za analizu. Jedan od programa za analizu koji se može (a ne mora) koristiti na internet prezentaciji pružaoca usluga je Google Analytics. Google analiza koristi takozvane kolačiće, tekstualne datoteke skladištene u računaru koji mu omogućavaju analizu korištenja sajta. Informacije o posjetama ovoj web stranici generišu se u kolačiće (uključujući i IP adresu) i prenose se na server Google-a i ostaju sačuvani tamo. Google će koristiti ove informacije da procjeni korišćenje sajta, da bi napravio izvještaj o aktivnostima sajta i da bi pružio druge usluge vezane za korišćenje web sajta i korišćenja interneta. Čak će i Google na kraju prenijeti ove informacije trećim licima kada je to potrebno po zakonu ili ako treće lice izda nalog Google-u. Google neće ni pod kojim okolnostima povezati IP adresu sa drugim podacima koje Google posjeduje. Kolačići se mogu ugasiti softverskim podešavanjem web pretraživača. Korišćenjem ovog sajta korisnik je saglasan da će Google obrađivati podatke koje smo prikupili na način i za namjene koje smo već opisali ranije. Pored toga, povremeno koristimo programe za analizu svoje usluge da bi podatke i saznanja, koje smo stekli na ovaj način koristili u okviru zakonskih propisa za izradu ponude u skladu sa potrebama i u promotivne i marketinške svrhe.


2.4 Sigurnost podataka

Pružalac usluga ne garantuje posebno niti dodatnim mjerama za sigurnost poruka razmjenjenih putem sms poruka, internet protokolima (HTTP, Email) kao i govornim pozivima, više od mjera koje pružaju provajderi ovih usluga (telekom, internet provajderi)


3. SALVATORNA KLAUZULA

Ako je bilo koja odredba ovih uslova ugovora bila ili postala nevažeća, preostale odredbe ugovora ostaju na snazi. Odredba koja je ili bude postala nevažeća, mijenja se sa drugim odredbama koje odredi pružalac usluge.


Pružanje sadržaja korisnicima, ograničenja prava.

1. Internet, štampani, tv ili radio mediji posjetiocima i korisnicima omogućavaju da koriste usluge pružaoca u skladu sa zakonskim odredbama i odredbama ovih uslova korišćenja, kako bi sačuvali javno objavljen sadržaj i razmjenjivali dalje sa drugim korisnicima.

2. Korištenjem navedenih medija, a u skladu sa uslovima korištenja, korisnik daje ovlaštenje i dozvolu za javni pristup njihovom sadržaju u smislu korišćenja i pravljenja javno dostupnih sadržaja u drugim slučajevima (internet, štampa, TV, radio i sl.).

3. Dalje omogućava, za bolje korišćenje usluge pružaoca, posebno govoreći o funkciji pretrage, da pružalac napravi uzorak slika i videa koje se koriste. Takođe, korisnik je upoznat da će pružalac, zbog tehničkih priprema i prenosa servisa, uključujući i sadržaj koji su korisnici sami dodali, možda morati da radi prenos kroz različite vrste mreža i / ili vrši određene tehničke promjene kako bi zadovoljili tehničke uslove povezanoga sistema.

4. Korisnik garantuje da ima sva potrebna prava za sadržaj koji se koristi u servisima pružaoca usluge, za njihovo skladištenje, javno objavljivanje i/ili posredovanje i da oni ne krše bilo koja prava trećih lica, kao i bez obzira na to, da ne krše bilo koja pravila ovih Uslova korišćenja. Ako korisnik nije sam vlasnik prava za bilo koji od sadržaja koji je objavio/la, mora osigurati da naknadno obezbjedi sve neophodne zakonske prenose prava, dozvole, licence, pristanak i sl.

5. Prihvatanjem ovih uslova korisnik potvrđuju da ćete pružaocu usluge, kao i svim preduzećima povezanim sa pružaocem usluge – kao i zaposlenim, partnerima, rukovodiocima, i saradnicima kod pružaoca usluge i/ili preduzeća povezanih sa pružaocem usluge nadoknaditi štetu i osloboditi ih od odgovornosti za sve zahtjeve i potraživanja, bez obzira na njihovu vrstu, koja dolaze od strane trećih lica na osnovu ili u vezi sa sadržajem koji korisnik snima, čuva, objavljuje i/ili prenosi, a u sklopu usluge pružaoca usluge ili na osnovu korisnikove upotrebe servisa, ili na osnovu korisnikovog kršenja ovih uslova korištenja ili povrede prava trećih lica. Ovo svakako uključuje i odgovarajuće pravne i sudske troškove.

6. Pružalac usluge ima pravo da snimi sadržaj i da ga proslijedi trećim licima ako je to zakonom propisano ili su ti podaci neophodni za procjenu, u skladu sa zakonskim obavezama, da bi se:
• izvršile zakonske sudske odredbe ili službeni zahtjevi
• sproveli ovi uslovi korišćenja
• reagovalo na kršenja prava trećih lica ili
• zaštitila prava, vlasništvo i lična bezbjednost pružaoca usluge, njegovih korisnika ili javnosti.

7. Dalje, korisnik daje pravo pružaocu usluge na vremenski i prostorno neograničenu upotrebu sadržaja koji ste dali na raspolaganje. Ovo se posebno odnosi na:
• pravo na emitovanje, tj. pravo da prilagođen sadržaj korisnika često javno emituje preko radija, televizije, satelitskoga radija, kablovskog radija ili sličnih tehničkih sredstava putem analognog i digitalnog načina prenosa, uključujući i pravo emitovanja programa;

• pravo javnog pristupa, tj. pravo da dozvoli žičani ili bežični pristup sadržaju na način koji je dostupan na javnim mjestima u vrijeme izbora, a posebno da je korisnik spreman da će njegovi podaci biti na raspolaganju u bazama podataka, i na taj način dostupni za mnoge korisnike uz pomoć digitalnog prenosa ili drugih tehnika, da njegov sadržaj može biti emitovan na lični zahtjev uz pomoć televizije i / ili drugih uređaja za interaktivnu upotrebu (vod – video na zahtjev, online video, itd.) kao i da može biti odgovarajućeg javnog emitovanja;

• pravo na umnožavanje i širenje, tj. pravo na reprodukciju sadržaja korisnika na medije i distribuciju preko svih vrsta nosača slike/zvuka u cilju reprodukcije koja nije u javne svrhe. Ovo pravo obuhvata sve audiovizuelne sisteme, kao što su filmovi, filmske i video kasete, video kasete, video ploče, diskete, čipovi, CD-ROM, CDI, 3DO, MMCD, SDD, DVD i multimedijalni video i audio mediji, bez obzira na tehničke oblike sistema i nezavisno od tipa aplikacija, uključujući nezavisnu upotrebu. U ovo je uključeno i pravo na reprodukciju i distribuciju u obliku slike;

• pravo na rad, obradu i sinhronizaciju tj. pravo na skraćenja, dijeljenje, reklamiranje / sponzorstvo ili ubacivanje drugih radova, ili onih vezanih za slike za koje su neophodne tehničke promjene ili promjene grafičkih i zvučnih komponenti i / ili drugih elemenata, naravno, u skladu sa ličnim autorskim pravima;

• pravo na reklamiranje, tj. ovlaštenje da se uzme dio sadržaja korisnika, pojedinačno ili u kombinaciji sa sadržajem drugih korisnika, obrađuje ili koristi u reklamne svrhe, kao i pravo da se, na način karakterističan za ovu granu djelatnosti (npr. na radiju, na televiziji, u filmovima, online, na videoigrama, ili štampano), sadržaj korisnika reklamira i obrađuje kod pružaoca usluge i drugih medijaSMS CHAT NA BROJU 091 81 07 17


1. Organizator servisa

Ova pravila određuju način sprovođenja SMS Chat-a. Organizator i pružalac usluga je HCC International ltd, Larnakas & Arthinas 22 , Fregata building, 2nd Floor, 2101 Nicosia, Cyprus. Koristeći ovaj servis korisnik potvrđuje da je tačno pročitao i razumio odredbe i uslove korišćenja usluge koje su objavljene na www.smstos.com/bs32/ i slaže se u potpunosti sa njima.


2. Opis servisa

Uslugu mogu koristiti korisnici svih mobilnih provajdera u BiH, koji imaju 18 ili više godina. Ključna riječ za aktiviranje servisa je HEJ na negeografski broj 091 81 07 17. Servis se realizuje preko negeografskog broja: 091 81 07 17. Servis i usluge se održavaju od 01.11.2014. god., pa na dalje. Servis je zabavnog karaktera i omogućuje dopisivanje između korisnika i operatera.


2.1 Prikupljanje podataka elektronski putem (HTTP i email protokol),

Iz tehničkih razloga, internet pretraživač posjetioca i/ili korisnika prilikom pristupa internet prezentaciji pružaoca usluge, automatski skladišti informacije na web serveru pružaoca usluge. Ovo uključuje, između ostalog, datum i vrijeme pristupa, URL adrese različitih web stranica koje preuzimaju podatke, količinu prenesenih podataka, kao i vrstu pretraživača (tip i verziju), operativni sistem koji posjetioc i/ili korisnik koristi kao i IP adresu. Ovi podaci čuvaju se odvojeno od drugih podataka koje posjetilac i/ili korisnik unese u kontekstu korištenja servisa.


3. Opis funkcionisanja servisa

Da bi učestvovao u usluzi servisa, korisnik šalje SMS poruku sa sadržajem HEJ + eventualnu dodatnu riječ naprimjer MAJA ili šalje poruku bilo koje sadržine na broj na broj 091 81 07 17 ili korisnik upiše svoj mobilni broj u web aplikaciji i šalje poruku izabranom profilu. U primjeru slanja SMS poruke na broj 091 81 07 17, korisnik dobije plaćeni odgovor od operatera (u slučaju mobilne mreže m:tel) odnosni korisniku se naplati poslana poruka (u slučaju mobilnih mreža BH Telecom, HT Eronet i Haloo). U primjeru upisa broja preko web stranice korisnik dobije besplatan odgovor od operatera. Dalja komunikacija je po želji korisnika, i korisniku se naplaćuje kada pošalje poruku (HT Eronet, BH Telecom i Haloo) ili kada dobije odgovor na poslanu poruku (m:tel) uz primjenu dijela usluge opisanu u tački 5. Svi sadržaji postavljeni na mjestima oglašavanja podliježu autorskim pravima i u potpunosti su u vlasništvu pružaoca usluge. Podaci i slike prikazani u reklamnim sadržajima na web sajtu ili TV reklami (lični podaci, fotografija, opis i sl.), kao i podaci razmjenjeni u sms porukama i email porukama ne predstavljaju tačne podatke operatera zbog zaštite privatnosti, već su tu samo u promotivne svrhe.


4. Plaćanje usluga

Servis se plaća. Plaćanje se vrši putem mobilnog provajdera koji izvršava uslugu. Korisnicima HT Eronet, BH Telecom i Haloo mobilnog provajdera će biti naplaćena svaka poruka koju pošalju po cijeni navedenoj u tabeli 1. Korisnicima m:tel mobilnog provajdera će biti naplaćena svaka odgovorena poruka osim sistemske poruke (tabela 1.). Pružalac usluga ima pravo da mijenja cijene svojih usluga, ali je dužan da o tome obavještava korisnike na svim mjestima gdje su postavljeni uslovi i uputstva za korišćenje usluga servisa. Ako pružalac usluga tokom perioda usluge, promjeni cijene usluga, korisnik ostaje korisnik usluge sve dok se ne odjavi sa servisa.


5. Mobilni klub servis

Prihvatanjem ovih uslova, korisnici su automatski uključeni u mobilni SMS klub, što znači da će korisnici ovog servisa dobiti maksimalno 2 (dva) puta nedeljno nenaručene besplatne SMS poruke. Korisnik se takođe slažu da organizator servisa može da koristi njihove brojeve mobilnog telefona u svojim marketiškim aktivnostima, što znači da na svoj mobilni telefon mogu primiti do 4 puta na mjesec besplatne SMS, MMS ili informativne poruke.


6. Odjava

Za odstupanje od uslova i odjavu sa servisa, korisnik treba da pošalje STOP na broj 091 81 07 17. Kao odgovor dobićete poruku: “Odjava sa chata je uspjesna.Ako zelis ponovo da se dopisujes posalji HEJ ili HEJ i ime osobe za dopisivanje npr. HEJ ALIAS”. U slučaju m:tel mobilne mreže ova primljena poruka će biti naplaćena korisniku, u slučaju ostalih mreža korisniku će biti naplaćena poslana poruka. Usluga će biti automatski otkazana u kompaniji HCC International ltd. Pored navedenog korisnik može da se odjavi sa servisa pozivom na broj za reklamacije naveden u tabeli 1. i davanjem broja telefona koji želi da odjavi.


7. Tabela 1.

Nadležnost i mjesto izvršavanja Nicosia, Cyprus
Pružalac usluge HCC International ltd, Larnakas & Arthinas 22, Fregata building, 2nd Floor, 2101 Nicosia, Cyprus
E-mail / telefon korisničke podrške: info.ba@ccsupport.biz / +38751331970 (Pon-Pet 08.00 – 14.00)
Aktivacija servisa Slanjem ključne riječi na broj 091 81 07 17.
Ključna riječ je HEJ
Odjava servisa Slanjem poruke STOP na 091 81 07 17
Cijena poruke 2,00 KM + PDV
Cijena sistemske poruke Besplatno
Uslovi i pravila servisa www.smstos.com/bs32/

  NAPOMENE: Cijena inicijalne sms poruke nije uključena u cijenu i ona zavisi od provajdera.

OPŠTA PRAVA I USLOVI KORIŠTENJA SERVISA SMS CHAT


1. UVOD

Zadržavamo pravo na štamparske greške, greške u prenosu, greške i promjene. Opšti uslovi SMS chata (u daljem tekstu servisa) predstavljaju ugovor korisnika usluge (u daljem tekstu korisnik) i pružaoca usluge (u daljem tekstu pružalac usluge) čiji podaci su navedeni u dijelu sa podacima pružaoca usluge u tabeli 1. Korisnik prihvata da je pročitao i razumio uslove ugovora i da ih potpuno i bezuslovno prihvata. Pružalac usluge zadržava pravo da uslove ugovora promijeni u bilo kom trenutku u budućnosti. Svaka promjena će biti prethodno najavljena na ovoj stranici. Pružalac usluge će o svim promjenama i novostima obavijestiti svoje korisnike na mjestima, gdje su objavljeni uslovi i instrukcije za upotrebu servisa.


Pojmovi

Ključna riječ - Predstavlja početni sadržaj sms poruke koju korisnik treba da pošalje kako bi realizovao neku aktivnost na servisu. (Prijavu, odjavu i sl.)

SMS Poruka - Predstavlja bilo koju razmjenjenu poruku u okviru servisa, bilo standardu ili poruku sa dodatnom vrijednošću. Cijene sms poruka sa dodatnom vrijednošću koje predstavljaju troškove su navedeni u tabeli 1.

Provajder - Provajder mobilne / fiksne telefonije

Korisnik - Predstavlja korisnika mobilne telefonije koji AKTIVIRA servis

Mjesto oglašavanja - Mjesto (fizičko ili virtuelno) na kojima se servis oglašava a najčešće je to štampani, internet, tv ili radio medij.

2. OPŠTA PRAVILA

a. Opis i namjena servisa
Internet, štampani, tv i radio mediji predstavljaju mjesto za oglašavanje servisa za zabavu sa mobilnim telefonima putem korištenja sms poruka. Namjena servisa je isključivo zabavnog karaktera razmjenom sms poruka. Pružalac usluge ne utiče na korisnike i operatere, a posebno SMS komunikaciju u kojoj se ne može provjeriti da li su informacije koje razmjenjuju korisnici i operateri tačni.

b. Raspoloživost servisa
Pružalac usluge pokušava da omogući maksimalnu moguću dostupnost servisa. Zbog tehničkih karakteristika internet konekcije i mobilne telefonije, na koje pružalac usluge nema uticaja, ipak može doći do povremenog prekida u prenosu podataka – radu servisa. Pružalac usluge ne može da garantuje dostupnost i pristupačnost servisa. Tehnička služba je HCC Int. ltd., Larnakas & Arthinas 22, Nicosia, CY

c. Tehnički uslovi za korištenje servisa
Korisnik mora da osigura održavanje i podešavanja svog mobilnog telefona. Pružalac usluge u ovom slučaju nije u obavezi da osigura tehničku podršku. Za korištenje servisa korisnik mora da koristi mobilni telefon koji funkcioniše i da ima važeću vezu (signal) na svom mobilnom telefonu. Bez ovih uslova korištenje servisa nije moguće. Korisnik je isključivo odgovoran za obezbjeđivanje tehničkih uslova. Pružalac usluge nije odgovoran ukoliko korisnik ne može da koristi uslugu zbog ograničenja njegovog provajdera.

d. Troškovi za korištenje servisa
Korištenjem servisa korisnik je saglasan sa nastalim troškovima jer je o cijeni servisa upoznat u skladu sa pravilima koji nalaže zakon i mobilni provajderi. Troškovi servisa su navedeni u tabeli 1. S obzirom da su troškovi navedeni na mjestima oglašavanja kao i u uslovima i pravilima korištenja, korisnik prihvata obavezu da nema pravo da traži povrat nastalih troškova, kao ni za povrat troškova ukoliko nije dobio odgovor na poruku.

e. Promjena u uslovima korištenja
Pružalac usluge zadržava pravo da uslove ugovora promijeni u bilo kom trenutku u budućnosti. Nakon promjena u uslovima korištenja servisa, ukoliko je korisnik prethodno bio saglasan sa uslovima, a nakon promjene nije, može da se odjavi shodno funkcionisanju servisa. Pružalac usluge nije obavezan da obavijesti korisnike o promjeni uslova.

f. Oslobađanje od garancija / obeštećenje
Kompanija, njeni direktori, službenici, zaposleni, dobavljači i agenti odriču se bilo kakve odgovornosti za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem usluga. Vi izričito razumijete i slažete se usluge pružaju na "kao što jesu" i "kao što je na raspolaganju" osnovi bez ikakvih garancija. Strane dobavljača se izričito odriču u najvećoj zakonom dozvoljenoj meri svih garancija, bilo izričitih, ili onih koje se podrazumevaju, određenih zakonom ili na drugi način, u vezi usluga, uključujući, bez ograničenja, implicitne uslove prodaje, vlasništvo i prodajno stanje robe i imovine kao i namensku funkciju i kršenje autorskih prava. Strane pribavljača se odriču bilo kakve garancije u pogledu sigurnosti, pouzdanosti, pravovremenosti i izvođenja usluga. Strane pribavljača ne garantuju da će usluge zadovoljiti vaše zahteve ili će usluge funkcionisati neprekidno i bez grešaka. Nikakav savjet ili podaci, bilo usmeni ili pismeni, koje ste dobili od nas ili putem naših usluga neće stvoriti nikakve garancije koje nisu izričito ovde pomenute. Vi se ne možete osloniti na takve podatke ili savet. Vi razumete i slažete se sa preuzimanjem i / ili korišćenjem Usluga, sadržaja, softvera i veb sajtova na sopstvenu odgovornost i rizik i da ćete biti isključivo vi biti odgovorni za bilo kakvu štetu na vašem računarskom sistemu, mobilnom telefonu ili za gubitak podataka koji je rezultat korišćenja usluga. Osim u jurisdikcijama gde su ove odredbe ograničene, slažete se da celokupna odgovornost Kompanije prema Vama ili bilo kojoj trećoj osobi, kao i za vaš ili ekskluzivni pravni lijek bilo kojeg trećeg lica, u zakonu, u pravičnosti, ili drugačije u vezi usluga koje su pružene u skladu sa ovim sporazumom i/ili svako kršenje ovog sporazuma je isključivo ograničeno na iznos koji ste platili za takve Usluge za vreme trajanja ovog sporazuma. Osim u jurisdikcijama gde su takve odredbe ograničene, Strane pribavljača neće biti odgovorne za bilo kakve direktne, indirektne, slučajne, posebne, egzemplarne, kaznene, treće strane ili posledične štete (uključujući i štete za gubitak poslovnog profita, prekida poslovanja, gubitka poslovnih informacija i slično) koje proizilaze iz vašeg korišćenja, zloupotrebe ili nemogućnosti korišćenja usluga, sadržaja, softvera i veb sajta, čak i ako je Kompanija obaveštena o mogućnosti nastanka takvih šteta, do mere u kojoj država ne dozvoljava isključivanje ili ograničenja odgovornosti kako je izloženo u ovom tekstu, odgovornost Kompanije je ograničena na meru dozvoljenu zakonom u toj zemlji.

Slažete se da štitite Kompaniju i njene roditelje, članove, podružnice, filijale, pružaoce usluga, preduzetnike, agente, licensore, službenike, direktore, akcionare i zaposlene, od gubitka, odgovornosti, zahteva, tužbe ili potražnje, uključujući razumne advokatske nadoknade, načinjene od strane bilo koje treće strane nastale u vezi sa ili zbog (a) vašeg korišćenja Usluga, i (b) povreda s vaše strane ili vaših predstavnika i garancija postavljenih u ovim Uslovima. Vi ćete platiti i sve troškove, štete i troškove u vezi štete, uključujući bez ograničenja, razumne advokatske naknade i troškove koji su dodeljeni da se plate ili kojima je Kompanija izvrgnuta u vezi sa ili proizlazeći iz bilo koje takve tužbe, parnice, akcije, zahteva ili drugog postupka.


g. Nadležnost
U okviru nadležnosti se uzima mjesto nadležnosti pružaoca usluge, osim ako nije drugačije navedeno u okviru servisa. Mjesto korisnika ne određuje nadležnost po bilo kom osnovu. Mjesto izvršavanja usluge je određeno u tabeli 1.

3. PRIVATNOST


a. Izjava o privatnosti
Zaštita korisničkih ličnih podataka nam je važna. Svi podaci koje prikupimo korisnik ostavlja samovoljno i nije dužan da ih ostavi.

b. Korišćeni podaci korisnika servisa
Za potrebe funkcionisanja servisa potreban nam je samo broj mobilnog telefona korisnika kako bi se mogla realizovati razmjena SMS poruka. Podaci razmjenjeni u okviru servisa su svi oni lični i opšti podaci koje korisnik razmjeni u servisu slanjem u sms porukama. U okviru aktuelne zakonske regulative, možemo istraživati korisničke podatke u reklamne svrhe, za istraživanja tržišta, za poboljšanje naših usluga kao i promociju drugih usluga koje pružalac obavlja.

c. Prenos podataka posjetilaca i korisnika i snimanje u interni sistem za statističke svrhe
Razmjena podataka u servisu se realizuje putem sms poruka kao i putem poziva sa fiksnog ili mobilnog provajdera. Razmjena podataka putem poziva se odnosi isključivo na zahtjev korisnika za odjavu, kao i davanje tehničke podrške o načinu aktiviranja ili odjave servisa (ali ne i podataka o korisnicima, pružaocu usluge i sl.

4. NAČIN FUNKCIONISANJA SERVISA


a. Aktiviranje servisa
Aktiviranje servisa se može realizovati na jedan od sledećih načina u zavisnosti od tipa servisa i broja na kojem je realizovan servis:
- Slanjem odgovarajuće ključne riječi za aktivaciju.
- Popunjavanjem forme na internet prezentaciji i/ili slanjem potvrde na primljenu poruku. Aktiviranjem servisa korisnike je saglasan sa ovim uslovima.
- Odgovorom na poruku po uputstvima sadržanim u poruci ili mjestima oglašavanja.

b. Razmjena poruka
Nakon aktiviranja servisa korisnik može da razmjenjuje poruke u okviru servisa bez slanja ključne riječi. SMS Chat je servis zabavnog karaktera i podaci (lični podaci, fotografija, opis i sl.) razmjenjeni u njemu ne moraju biti tačni. Pružalac usluga može da koristi operatere koji će komunicirati sa korisnicima koristeći različite nadimke. Ukoliko operater nije prijavljen na sistem u vrijeme kada korisnik pošalje poruku, odgovor na poruku može da realizuje po sledećoj prijavi na sistem ili odgovoranje može da preuzme drugi operater. Operateri nisu dužni dati lične podatke, ne moraju pristati na ostvarivanje ličnog kontakta i mogu koristiti više imena i nadimaka u okviru servisa. Operater može od korisnika tražiti neki lični podatak, ali korisnik nije dužan operateru dati tačan podatak. Svi operateri kao i korisnici smiju koristiti različite identitete, imena i nadimke, stoga pružalac usluga ni na koji način nije odgovoran za tačnost bilo koje informacije prenesene na servisu. Korisnik usluge nije u mogućnosti da bira sa kojim će operaterom razgovarati. Pružalac usluge tj. operater ima pravo prekinuti dopisivanje s korisnikom koji šalje SMS sa sadržajem kojim se krše pravila korištenja usluge. Korisnik ima pravo i mogućnost prekinuti komunikaciju u bilo koje vrijeme tako što neće odgovoriti na primljenu poruku pristiglu s telefonskog broja s dodanom vrijednošću. Na ovaj način korisnik se nije odjavio sa servisa, i moguće je da primi poruke sa servisa. Pružalac servisa može slati i teaser sms poruke u skladu sa zakonskom regulativom iz oblasti telekomunikacija u slučaju da te poruke odobri natprovajder kao i mobilni provajder. Pružalac servisa ima pravo da automatski ili manualno cenzuriše dio primljenih ili odlaznih poruka u svrhu zaštite ličnih podataka korisnika servisa.

c. Odjava servisa
Odjava servisa se može realizovati slanjem odgovarajuće ključne riječi za odjavu ili govornim pozivom na telefon za podršku i reklamacije. Odjava servisa putem poziva na navedeni telefon za podršku i reklamacije se realizuje navođenjem broja telefona koji treba da se odjavi sa servisa. Pružalac usluge ne snosi odgovornost ukoliko neko drugi zatraži odjavu servisa korisnika, jer ne postoji mehanizam provjere. Ključnu riječ za odjavu možete vidjeti u tabeli 1.

d. Odgovornost od aktivnosti nastalih funkcionisanjem servisa
1. Pružalac usluga u okviru sistema slanja SMS poruka i drugih sadržaja ne može obezbjediti potpunu i apsolutnu sigurnost i/ili pouzdanost.
2. Pružalac usluga ne može da pruži korisniku potpunu satisfakciju sa uslugama.
3. Pružalac usluga ne može da obezbjedi jednake uslove za faktore koji su van njegove kontrole.
4. Pružalac usluga nije odgovoran za sadržaj koji se razmjenjuje u okviru servisa
5. Pružalac usluga nije odgovoran za gubitak materijalnog sadržaja i dizajna, kao rezultat zloupotrebe, tehničke neadekvatnosti mobilnog telefona i neznanja ili nesigurnosti korisnika.
6. Pružalac usluga neće biti odgovoran za bilo kakve greške ili propuste na mobilnom uređaju, koji su posljedica korištenja tehnološki neadekvatnog telefona.
7. Pružalac usluga ne može da pruži usluge u slučaju radova na mreži, nestanka struje ili drugih tehničkih poteškoća koje mogu privremeno ometati funkcionisanje usluga. Ovo se posebno odnosi na slučaj neaktivnosti od strane internet provajdera.
8. Pružalac usluga odbija da preuzme odgovornost za bilo kakve emocionalne ili druge psihoholške ili fizičke posljedice, takođe, odbacuje odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu koju korisnik pretrpi.
9. Pružalac usluga ne snosi odgovornost za SMS poruke, koje ne mogu biti isporučene na vrijeme.
10. Pružalac usluga nije odgovoran za prekid u protoku usluga, kao rezultat djelovanja korisnika (npr. isključen telefon, isključen telefon jer je baterija prazna, nedostupnost telefona usljed lošeg signala, itd.).
11. Pružalac usluga ne može biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati usljed loše ili neodgovarajuće upotrebe mobilnih telefona.
12. Fotografije koje su postavljene na zahtjev operatera, predstavljaju vlasništvo osoba na fotografiji ili autora fotografije, i kao takve, koriste samo kao opis operatera. Pružalac usluga ne snosi nikakvu odgovornost za korištene slike u štampanim (novine, oglasi), elektronskim (internet, tv, radio) i drugim medijima.


5. OBAVEZA KORISNIKA


Korisnik je dužan da osigura bezbjedno čuvanje podataka kao i mobilnih telefona, te da ih ne daje dostupnim trećim licima. Korištenjem servisa i objavljivanjem bilo kakvih informacija preko servisa, uključujući nadimak, korisnik se slaže da neće slati poruke:
• koje su protupravne, prijeteće, uvrjedljive, uznemiravajuće, klevetničke, nasilničke, sadrže nepristojnosti, ili su obmana, prevara, sadrže eksplicitne ili imaju grafičke opise nasilja;
• koje se odnose na nasilje nad djecom ili imaju veze sa dječijom pornografijom, sadrže materijal za odrasle, sadrže materijal koji prevazilazi granice zakona, krivične ili rasističke elemente, sadržaj koji se odnosi na silovanje, surovost u bilo kom pogledu, ili pak sadrži oblike nekrofilije;
• koje se odnose na terorističke ili neke druge ekstremističke organizacije;
• mogu ugroziti nacionalnu bezbjednost;
• koje se odnose na korišćenje ili distribuciju droge;
• koje se odnose na samopovređivanje ili samoubistvo;
• koje se odnose na sadržaje bilo kakvog kažnjavanja, maltretiranja, ponižavanja, ili zastrašivanje pojedinca ili grupe pojedinaca na osnovu religije, pola, seksualne orijentacije, rase, etničke pripadnosti, uzrasta ili invaliditeta;
• koje narušavaju patent, pečat, trgovinsku tajnu, autorsko pravo, pravo izdavanja ili druga vlasnička prava pojedinaca;
• koje obezbjeđuju neovlašćene ili neželjene reklame, brze ili masovne poruke (spam) ili bilo koji drugi oblik nedozvoljenih podsticaja ili oblika neke lutrije, igara na sreću i kockanja;
• ukoliko sadržajem pokušava da dobije neovlašćen pristup bilo kojim podacima ili pokuša da dostavi neke informacije o drugim ljudima.

Korisnici se obavezuju da neće:
• da otkrivaju svoje lične podatke kao što su ime, adresa, broj telefona, e-mail ili poštanski broj, prebivalište, mjesto na poslu ili u školi, ili druge lične informacije;
• koristiti uslugu za komercijalne svrhe;
• da prikupljaju informacije o korisnicima ili koriste te informacije za potrebe zapošljavanja, promovisanja, ili prenos masovnih e-mail-ova ili drugih sredstava za komunikaciju.

Korisnik usluga treba da bude svjestan da primalac njegove poruke nije u obavezi da odgovori na poruku koju korisnik pošalje.

6. SAVJETI I PREPORUKE


Servis je namjenjen za komunikaciju, za upoznavanje novih ljudi i za zabavu. Istovremeno, korisnik mora sljediti nekoliko savjeta koji će mu pomoći da osigura sigurnost i ljubaznost.


1. Korisnik treba da bude pažljiv u koga ima povjerenja i da ne vjeruje svemu što čuje. Korisnik treba da zapamti da se dopisuje sa strancima i da oni ne moraju biti biti on za šta se zapravo izdaju (bez obzira koliko vremena traje kontakt sa njima). Ljudi u servisu vrlo često igraju različite uloge.

2. Korisnik ne treba da daje svoje lične podatke. Može se desiti da će korisnika pitati, recimo, za mjesto prebivališta. Korisnici treba da budu veoma oprezni ukoliko je ta informacija tajna. Ne treba zaboraviti da se razgovor odvija sa ljudima koje korisnici nikada nisu sreli, a pitanje je ko su oni zapravo. Korisnicima se preporučuje da kažu opštu lokaciju, npr. mjesto ili dio zemlje u kom žive. Pružalac ne preporučuje korisnicima da daju tačne lokacije kao što su ulice, škole, radna mjesta, autobuska / željeznička stanica ili na primjer sportsku ekipu za koju igraju. Korisnici trebaju imati u vidu da sami upravljaju svojim podacima.

3. Pružalac preporučuje korisnicima da nikada ne daju kroz razmjenu poruka broj svog mobilnog (ne uključuje broj mobilnog koji je dostupan pružaocu usluge za tehničko spajanje) ili drugog telefona ili e-mail adresu. Ako korisnik možda misli da se sa nekim zbližio, i razmišlja da li da mu da svoj broj, treba da se sjeti se da tu osobu zapravo još uvijek ne poznaje lično.

4. Pružalac preporučuje korisnicima da nikada ne daju svoje pravo ime, kao i da ne koriste nadimke sa kojima mogu privući pogrešan oblik pažnje.

5. Pružalac preporučuje korisnicima da, ako ih neko stavlja u nelagodnu poziciju, ili poziciju koja ih brine, se obrate pružaocu usluga, kroz korisničku podršku.

6. Pružalac usluga savjetuje korisnicima da mobilni telefon koriste oprezno i da ga ne koriste tokom vožnje.

Savjeti i preporuke za roditelje

Mobilni telefoni su sličnih karakteristika kao internet, te je potrebno poštovati određena pravila bezbjednosti pri njihovom korišćenju. Danas, mobilne telefone imaju ljudi gotovo svih starosnih grupa što otežava praćenje primjene istih, tako da je važno da razgovarate sa svojom djecom o potencijalnom online chat-u i pobrinete se da budu svjesni opasnosti i samim tim se pobrinete za njihovu sigurnost.

Poslednja promjena: 01.08.2014, Nicosia